Naziv projekta:

Razvoj tehnološki napredne proizvodnje uz digitalizaciju i optimizaciju poslovanja društva NMP Produkt

Kratki opis projekta:

Projekt predstavlja iskorak na razvojnom putu društva NMP-PRODUKT te ostvarenje ciljeva u pogledu povećanja prihoda, izvoza i stvaranja novih radnih mjesta. Sudjelovanje na novim zahtjevnijim tržištima iziskuje da se u sustav proizvodnje uvedu napredne tehnologije kako bi se povećala kvaliteta proizvoda te istodobno smanjilo korištenje materijalnih resursa i energije. Ulaganje će doprinijeti digitalizaciji i zelenoj tranziciji s dva osnovna aspekta, a to su visokoučinkoviti proizvodni strojevi koji mogu odgovoriti zahtjevima Industrije 4.0, te računalni sustavi za napredno i pametno upravljanje proizvodnim i poslovnim procesima uz uvođenje inovacija u organizaciji poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Svrha projekta je povećati konkurentnost društva NMP-PRODUKT kako bi se otvorila mogućnost širenja prodaje na novim tržištima koja imaju veće zahtjeve u pogledu kvalitete proizvoda. To su ujedno tržišta na kojima je moguće postići veće prodajne cijene u odnosu na postojeće, kraći su rokovi naplate potraživanja kao i rizici poslovanja.

Cilj projekta je opremanje društva NMP-PRODUKT novim strojevima i računalnim sustavima koji će omogućiti proizvodnju finalnih proizvoda veće kvalitete uz korištenje manje materijalnih resursa i energije te učinkovitu organizaciju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 12.618.823,64 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.365.364,97 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2021. – 1.6.2023.

Kontakt osobe za više informacija: ljubomir.novak@nmp-produkt.hr

Status projekta: U provedbi

europe-g2717a3372_640

Europska unija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zajedno do EU fondova

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
OP
ESI logotip_boja_veci

Odluka o odabiru